I Letnie Seminarium (1).png

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Letnim Seminarium Literackim, organizowanym w ramach projektu "Wschodnie Forum Nauki". W spotkaniu mogą wziąć udział studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy. Przedmiotem refleksji podczas najbliższych spotkań będzie twórczość współczesnych polskich pisarzy-realistów (Kazimierza Orłosia, Marka Nowakowskiego, Edwarda Redlińskiego i innych)  - konferencja 31 lipca oraz Gustawa Herlinga Grudzińskiego w 20. rocznicę śmierci pisarza - konferencja 4/5 września. Refleksji zechcemy poddać jego największe dzieła: Dziennik pisany nocą, zbiory opowiadań (m.in. Skrzydła ołtarza) oraz działalność w ramach paryskiej "Kultury". Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Zdzisław Kudelski (KUL), przyjaciel, badacz i popularyzator twórczości Grudzińskiego w Polsce po 1989 roku.

By zgłosić chęć uczestnictwa w konferencji, należy wypełnić i przesłać następujące DOKUMENTY.